Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@
Գնացուցակ
Добавил: tashir-bk 25 сентября 2012 02:09

                                                                                                

            ՀՀ Լոռու մարզպետի

 

                                                                                                 §       ¦                 2012թ

 

                                                                                           թիվ                  որոշման

 

                

 

                    §ՏԱՇԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ¦  ՓԲԸ -ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

                           ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ

                                                                       2012թ

 

 

 

 

 

 

 

հ/հ

                     

          Գինը

              Ծառայությունների անվանումը              

       /ՀՀ դրամ/

 

Վիրաբուժական վիրահատություններ և միջամտություններ

 
 

Ընդհանուր վիրաբուժական վիրահատություններ

 

1

Ստամոքսի մասնահատում

250 000

2

Վիրահատություն մեխանիկական դեղնուկի ժամանակ

180 000

3

Խոլեցիստէկտոմիա

160 000

4

Էխինոկոկէկտոմիա

160 000

5

Սպլենեկտամիա

160 000

6

Դիագնոստիկ լապարատոմիա

150 000

7

Կրկնվող կամ հետվիրահատական ճողվածքահատում

135 000

8

Ճողվածքահատում

130 000

9

Ճողվածքահատում`ալլոտրանսպլանտատի տեղադրումով

150 000

10

Վենէկտոմիա

175 000

11

Թարախակույտի հատում /ամբուլատոր/

                      10 000

12

Թարախակույտի հատում /ստացիոնար պայմաններում 1-3օր/

30 000

13

Թարախային մաստիտի հատում /ամբուլատոր/

10 000

14

Թարախային մաստիտի հատում/ ստացիոնար պայմաններում/

25 000

15

Պարապրոկտիտի հատում /ստացիոնար պայմաններում/

45 000

16

Պարապրոկտիտի արմատական /ռադիկալ  վիրահատություն/

120 000

17

Թութքի հեռացում

120 000

18

Պոչուկի-էպիթելային խուղակի հեռացում` ընդհանուր անզգայացումով

120 000

19

Ուղիղ աղիքի խուղակների հեռացում

120 000

20

Հետանցքի ճաքի հեռացում

110 000

21

Ճարպուռի, աթերոմայի հեռացում /ամբուլատոր/

20 000

22

Ճարպուռի, աթերոմայի հեռացում /սացոնար պայմաններում 1-3օր/

35 000

23

Եղունգի հեռացում

7 000

24

Ստորին ծայրանդամի հեռացում

120 000

25

Ապենդէկտոմիա

125 000

26

Ոչ վիրահատական կարճաժամկետ բուժօգնություն ` /առաջին օր/

20 000

27

Ոչ վիրահատական կարճաժամկետ բուժօգնություն ` / մինչև 2օր/

36 000

28

Ոչ վիրահատական կարճաժամկետ բուժօգնություն ` /մինչև 3 օր/

46 000

29

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

            Քիթ-կոկորդ ականջաբանական ծառայւթյուն

 

30

Ադենոտոմիա տեղային անզգայացումով

65 000

31

Ադենոտոմիա ընդհանուր անզգայացումով

85 000

32

Տոնզիլէկտոմիա ընդհանուր անզգայացումով

95 000

33

Կոնսերվատիվ բուժում

110 000

34

Քթի միջնապատի ուղղում /սեպտոպլաստիկա/

110 000

35

Քթի խեցիների մասնահատում (կոնխոտոմիա)

90 000

36

Քթի պոլիպների հեռացում

140 000

37

Արտաքին քթի կոսմետիկ վիրահատություն

180 000

38

Քթի միջնապատի թարախակույտի կամ հեմատոմայի բացում

20 000

39

Քթի ոսկրերի ուղղում և ֆիքսացիա

14 000

40

Հարքթային խոռոչների պունկցիա

6 000

41

Հարքթային խոռոչների լվացում

3 500

42

Ռինոսինուսիտ /ֆրոնտիտ, հայմորիտ,էթմոիդիտ/

25 000

43

Քթային արյունահոսության դադարեցում

6 000

44

Ականջի խցանի հեռացում

3 500

45

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

        Ընդհանուր վիրաբուժական միջամտություններ

 

1

Վիրակապություն

3 000

2

Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում

4 000

3

Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում կարերի տեղադրմամբ

6 000

4

Մեծածավալ կամ բարդացած վերքերի մշակում

7 000

5

Կրկնակի վիրակապություն

1 000

6

Լապարացենտեզ

20 000

7

Պլևրալ պունկցիա

20 000

 

Ուրոլոգիական միջամտություններ և              վիրահատություններ

 

1

Էպիցիստստոմիա

100 000

2

Միզապարկի քարի հեռացում

105 000

3

Վիրահատություններ վարիկոցելեի ժամանակ

120 000

4

Վիրահատություններ հիդրոցելեի ժամանակ

120 000

5

Վիրահատություններ թլիպի նեղացման ժամանակ /ֆիմոզ// ստացիոնար պայմաններում/

50 000

6

Ադենոմեկտոմիա

190 000

7

Ամորձու և ամորձու հավելումների հեռացում

120 000

8

Միզուկի բուժավորում

3 500

9

Միզուկի ինստալացիա

3 500

10

Միզուկի և մեզապարկի լվացում

3 500

11

Միզապարկի կատետերիզացիա

 

 

- կատետրով

3 500

 

- առանց կատետրի

3 000

12

Կրիպտորխիզմ

120 000

13

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

Վնասվածքաբանական վիրահատություններ և    միջամտություններ               

 

1

Կոնսերվատիվ բուժում

120 000

2

Ոսկրերի բաց և փակ կոտրվածքների օստեօսինթեզ

170 000

3

Մենիսկէկտոմիա

140 000

4

Հոդախախտեր,  կապանների պոկվածք,  հեմարթրոզներ, թարախային արթրոզներ

160 000

5

Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում

100 000

 

-սրունքի

 

 

-ազդրոսկրի

 

 

-բազուկոսկրի

 

 

-շյուղերի հեռացում

50 000

 

-պտուտակների հեռացում

100 000

 

              Ամբուլատոր միջամտություններ

 

1

Ջլերի վնասմամբ վերքերի բուժում

23 000

2

Մկանների վնասմամբ վերքերի մշակում

6 000

3

Ճաճանչոսկրի կոտրվածք տիպիկ տեղում` առանց տեղաշարժման

6 000

4

Ճաճանչոսկրի կոտրվածք տեղաշարժումով

9 500

5

Պճեղի կոտրվածք

9 500

6

Սրունքի ոսկրերի կոտրվածք` առանց տեղաշարժման

9 500

7

Սրունքի ոսկրերի կոտրվածք տեղաշարժումով

15 000

8

Կոնքազդրային հոդի  հոդախախտ

25 000

9

Բազուկոսկրի վզիկի կոտրվածք` առանց տեղաշարժման

11 500

10

Ուսահոդի հոդախախտ

9 500

11

Արմնկային հոդի հոդախախտ

9 500

12

Մատի հոդախախտ

6 000

13

Օտար մարմնի հեռացում

9 500

14

Կոկսիտային գիպսե վիրակապի տեղադրում

23 000

15

Գիպսակապերի հեռացում

2 000

16

Հոդերի պունկցիաներ և դեղորայքի ներհոդային ներարկումներ

6 000

17

Ընդունարանում թերապևտիկ հիվանդների օգնություն

4 000

 

               

                Թերապևտիկ  հիվանդություններ

 

1

Բրոնխիտ

160 000

2

Թոքաբորբ

140 000

3

Բրոնխիալ ասթմա

160 000

4

Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդույուն

150 000

5

Պլևրիտ

160 000

6

Ռևմատիզմ

160 000

7

Շաքարային դիաբետ

170 000

8

Սուր և խրոնիկական գաստրիտներ

150 000

9

Լյարդի ցիրոզ

170 000

10

Սրտամկանի սուր ինֆակտ

180 000

11

Քրոնիկ սիրտ- անոթային հիվամնդություն

160 000

12

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ

180 000

13

Գլոմերուլոնեֆրիտ

180 000

14

Խրոնիկ երիկամային անբավարարույուն

180 000

15

Դիսցիրկուլյատոր ատերոսկլերոտիկ էնցոֆալոպատիա

150 000

16

Զարկերակային հիպերտենզիա

140 000

17

Վեգետո – անոթային դիստոնյա

150 000

18

Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդությւններ

150 000

19

ինուլտ

210 000

20

Ընդհանուր թերապևտիկ կարճաժամկետ բուժօգնություն ` /առաջին օր/

20 000

21

Ընդհանուր թերապևտիկ կարճաժամկետ բուժօգնություն /մինչև 2 օր/

36 000

22

Ընդհանուր թերապևտիկ կարճաժամկետ բուժօգնություն /մինչև 3օր/

46 000

23

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժում

 

 

Ամբուլատոր միջամտություն

 

1

Արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի վիրահատություններ

 

 

-բարտոլինյան գեղձի աբսցեսի բացում

15 000

 

-բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում

70 000

 

-սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում

20 000

 

-հեշտոցի միջնապատի անջատում

25 000

2

Արգանդի խոռոչի քերում /ախտորոշման նպատակով/

12 000

3

Արգանդի պարանոցի վիրահատություններ

 

 

-արգանդի պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա

20 000

 

-դիաթերմոկոագուլացիա

15 000

 

Գինեկոլոգիական հիվանդությունների  վիրահատական բուժում

 

1

Վիրահատություններ` կապված հեշտոցի պատերի իջեցման և շեքի հին պատռվածքների հետ

160 000

2

Արգանդի արտանկման հետ կապված վիրահատություններ`արգանդի վենտրոֆիքսացիա –երկու էտապով

 250 000

 

3

Ձվարանների  ռեզեկցիա

150 000

4

Վիրահատություններ արգանդի հավելումների վրա`

 

 

-վիրահատություններ կապված  հավելումների բորբոքային հիվանդությունների հետ

170 000

 

-ստերիլիզացիա

 120 000

5

Արգանդի հեռացում ամբդոմինալ եղանակով

 

 

-արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումներով

200 000

 

-արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների

250 000

 

-արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով

250 000

 

-արգանդի էքստիրպացիա առանց  հավելումների

230 000

 

-արգանդի պարանոցի ամպուտացիա

85 000

6

Հղիության արհեստական ընդհատում

15 000

7

Հղիության արհեստական ընդհատում` ընդհանուր անզգայացումով

20 000

8

Վճարովի հղիության ընդհատման ժամանակ հակառեզուս իմունոգլոբուլինի ներարկում

16 000

9

Ներարգանդային պարույրի տեղադրում

6 000

10

Ներարգանդային պարույրի հեռացում

3 500

 

Գինեկոլոգիական հիվանդությունների ոչ վիրահատական բուժում

 

1

Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ`                                                                                                          

110 000

ամենորեա,ալգոդիսմենորեա, էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսներ

2

նախադաշտանային սինդրոմ,կլիմակտերիկ սինդրոմ

3

Կանանց սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններ

4

Փոքր կոնքի օրգանների խրոնիկական ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություններ /Էնդոմետրիտ, սալպինգոօօֆորիտ, էնդիոմետրիոզ, պարամետրիտ,   պելվիոպերիտոնիտ/

5

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

Հանձնաժողովների կողմից տրվող բուժզննութունների

 

տեղեկանքներ

1

18 տ-ը լրացած և ավելի  բարձր տարիքի անձանց աշխատանքի ընդունվելու համար կատարվող նախնական բժշկական քննություններ և համապատասխան տեղեկանքի տրամադրում

20 000

2

Արտերկիր մեկնելու համար առողջական վիճակը հաստատող  տեղեկանքի հատկացում

20 000

3

Առողջական վիճակի նախնական և պարբերական բժշկական զննություն, գործունեության այն ոլորտների` դեկրետիվ կոնտիգենտի, սննդի և դրանց հավասարեցված կազմակերպությունների համար, որոնցով զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության

             Ըստ

Անհրաժեշտ մասնագետների և հետազոտությունների գների

4

Սպորտային /18 տարեկանից բարձր/ և ազատ ժամանցի կազմակերպման հաստատությունների կողմից /բացառությոմբ մասնագիտացված մարզադպրոցների/ պահանջվող առողջական վիճակը հաստատող տեղեկանքի տրամադրում

Յուր.սպորտաձևի համար պահանջվող անհրաժեշտ հետազոտություն իրենց համապատասխան գներով

 

Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժօգնություն և

 

միջամտություններ

1

Կարիեսի բուժում

3 500

2

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում

4 000

3

Ատամնաքարերի հեռացում

2 500

4

Պուլպիտի բուժում

4 000

5

Պերիդոնտիտի բուժում

5 000

6

Պարոդոնտիտի  բուժում

9 500

7

Ատամի հեռացում

2 500

8

Աբսցեսի բացում

4 000

9

Ատամի հեռացում կարպուլային ցավազրկումով

2 000

10

Բժշկի կոնսուլտացիա տնային  պայմաններում

3 500

11

Ատամի ռենտգեն հետազոտություն

1 500

12

Բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների հեռացում

4 500

13

Բժշկի կոնսուլտացիա

2 500

 

Վճարովի սկզբունքով իրականացվող առանց բժշկական ցուցումների և առանց համապատասխան ուղեգրման, ինչպես նաև այլ տարածաշրջաններից դիմող բնակիչներին մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ

 

1

Արյան ընդհանուր քննություն` առանց լեյկոֆորմուլայի

500

2

Արյան ընդհանուր քննություն` լեյկոֆորմուլայով

1 000

3

Տրոմբոցիտների քանակի որոշումը արյան մեջ

1 000

4

Լեյկոցիտների քանակի որոշումը արյան մեջ

500

5

Հեմոգլոբինի, էրիթրոցիտների քանակի որոշումը արյան մեջ

500

6

Արյան մակարդելիության որոշումը

500

7

Պրոտրոմբինային  ինդեքսի որոշումը արյան մեջ

1 000

8

Կոագուլոգրամմայի որոշումը արյան մեջ

1 500

9

Արյան խմբի որոշումը

1 000

10

Արյան ռեզուս գործոնի որոշումը

1 000

11

Ընդհանուր բիլիռուբինի և նրա ֆրակցիաների որոշումը արյան մեջ

1 000

12

Բիլիռուբինի որոշումը արյան մեջ` էքսպրես մեթոդով

1 000

13

Տրանսամինազաների որոշումը արյան մեջ

1 500

14

Միզանյութի որոշումը արյան մեջ

1 000

15

Կրեատինինի որոշումը արյան մեջ

1 000

16

Խոլեստերինի քանակի որոշումը արյան մեջ

500

17

Ընդհանուր սպիտակուցի և ալբումինի որոշումը արյան մեջ

1 000

18

C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշումը արյան մեջ

500

19

Սիալաթթվի որոշումը արյան մեջ

1 000

20

Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշումը արյան մեջ

1 000

21

MRP-ի որոշումը արյան մեջ

1 000

22

RPR-ի որոշորմը արյան մեջ

1 000

23

Շաքարի քանակի որոշումը արյան մեջ

500

24

Արյան հետազոտություն Հեպատիտ A-ի նկատմամբ

1 500

25

Արյան հետազոտություն  Հեպատիտ B-ի նկատմամբ

1 500

26

Արյան քննություն Ռայթ- Խեդելսոնի մեթոդով

1 500

27

Մալարիայի հարուցիչի որոշումը արյան մեջ

1 000

28

Մեզի ընդհանուր քննություն

500

29

Շաքարի որոշումը մեզի մեջ

400

30

Ուրոբիլինի որոշումը արյան մեջ

300

31

Մեզի քննությունն ըստ Զիմնիցկու

700

32

Մեզի քննությունն ըստ Նեչիպորենկոյի

800

33

Մեզի քննությունն ըստ Կակովսկու

800

34

BK-ի որոշումը խորխի մեջ

2 000

35

Խորխի կլինիկական քննություն

1 000

36

Կղանքի ընդհանուր   քննություն

1 000

37

Կղանքում թաքնված արյան քննություն

700

38

Կղանքի քննություն` ճիճվակրության համար

500

39

Քսուքի հետազոտություն

1 000

 

Ֆունկցիոնալ ախտորոշում

 

1

Որովայնի խոռոչի օրգանների համալիր հետազոտություն /սոնոգրաֆիա/

5 000

2

Երիկամների, միզապարկի,շականակագեղձի, սերմնաբշտերի հետազոտություն /սոնոգրաֆիա/

2 500

3

Լյարդի,լեղապարկի,լեղածորանների, փայծաղի,ենթաստամոքսային գեղձի հետազոտություն  /սոնոգրաֆիա/

3 000

4

Կանանց սեռական օրգանների հետազոտություն /սոնոգրաֆիա/

3 000

5

ԷՍԳ/էլեկտրոսրտագրություն/

2 000

6

Գաստրոսկոպիա

10 000

7

Վահանաձև գեղձի հետազոտություն

2 000

8

Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար 30X40

3 500

9

Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար 24X30

2 500

10

Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար 18X24

2 500

11

Ռենտգենոգրաֆիա մեկ նկար 13X18

2 500

12

Միզապարկի կատետերիզացիա

3 000

13

Ատամի ռենտգենոգրաֆիա

2 000

14

Ֆլյուրոգրաֆիա

2 000

15

Ցիստոսկոպիա

6 000

16

Ֆունկցիոնալ հետազոտություն /ԷՍԳ,ֆոնոկարդիոգրաֆիա,սպիրոգրաֆիա/

2 000

17

Ֆիզիոթերապիա /1 սեանս/.

2 000

18

Միջմկանային ներարկում ամբուլատոր հիվանդներին /առանց դեղորայքի արժեքի/

500

19

Ներերակային ներարկում ամբուլատոր հիվանդների /առանց դեղորայքի արժեքի/

1 000

20

Ներերակային կաթիլային ներարկում ամբուլատոր հիվանդներին /առանց ԲՆԱ-ի դեղորայքի արժեքի/

2 500

21

Ստամոքսի լվացում

2 500

22

Մաքրող հոգնա

2 500

 

Տեղափոխում

 

23

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից քաղաք

6 000

24

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից գյուղ/մինչև 10կմ հեռավորություն/

6 000

25

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից գյուղ /10կմ հեռավորությունից ավելի /

8 000

26

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից ք.Վանաձոր

25 000

27

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից ք. Երևան` առանց բժշկի ուղեկցության

65 000

28

Հիվանդի տեղափոխումը հիվանդանոցից ք.Երևան` բժշկի ուղեկցությամբ

85 000

29

Դիակի տեղափոխումը քաղաքից հիվանդանոց, հիվանդանոցից քաղաք

5 000

30

Դիակի տեղափոխումը գյուղից հիվանդանոց,հիվանդանոցից գյուղ /մինչև 10կմ հեռավորություն/

5 000

31

Դիակի տեղափոխումը գյուղից հիվանդանոց, հիվանդանոցից գյուղ / 10կմ –ից ավելին/

8 000

32

Դիակի զմրսում

15 000

 

 

 

          Ծանոթություն

 

 

 

 

    1.  Այլ տարածաշրջանների բնակիչների, առանց բժշկական ցուցումների

 

մատուցվող բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կատարվում է վերը

 

սահմանված գներով:

 

    2.Արտերկրի քաղաքացիներին մատուցվող բժշկական օգնությունը և

 

սպասարկումը կատարվում է վերը սահմանված գներով, իսկ ‘’Անհետաձգելի բժշկական օգնության’’

ծառայությունների` ծրագրի մեջ ընդգրկված ախտորոշումների դեպքում`  պետպատվերի և

համավճարի գումարային գներով:

 

   3.Վճարովի հիվանդասենյակներ` 1 օրը 5000 դրամ:

 

   4. Պարբերական բուժքննություն հիմնարկության մեկ աշխատողի

 

 համար  համապատասխան  սահմանված գներին, կատարվող խորհրդատվությունների և

հետազոտությունների քանակի:

 

   5.Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունքում

 

հիվանդների այցելություն-2000 դրամ:

 

   6.Տնային պայմաններում կատարվող ախտորոշիչ լաբորատոր

 

հետազոտությունների արժեքը վերը նշված յուրաքանչյուր հետազոտության համար սահմանված

գնին գումարած 2000 դրամ:

 

   7.Տնային պայմաններում կատարվող սոնոգրաֆիկ հետազոտության

 

արժեքը վերը նշված յուրաքանչյուր հետազոտության համար սահմանված

 

գնին գումարած 5000 դրամ:

 

   8. Միաժամանակ երկկողմանի վիրահատությունների դեպքում 2-րդ վիրահատության համար վճարել նախատեսված արժեքի 50% -ը:

 

 

9. Հիվանդի երկրորդ խնամողի վճարը՝ 2000 դրամ:

 

 

10. Արխիվային փատաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրումը` 2500 դրամ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотры (842)  Комментарии (0)  Форум (Общие)