Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@
Группы страниц  Страницы
Միջին բուժքույրերի աշխատեղերի համար հայտարարություն
05 Февраля 2014

ՀՀ Լոռու մարզի     ՙՏաշիրի բժշկական կենտրոն՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթներ՝ հետևյալ թափուր աշխատատեղերի համար.

    ●մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի բուժքույր

    ●վիրաբուժական բաժանմունքի բուժքույր

    ●սոմատիկ բաժանմունքի բուժքույր

    ●շտապ բուժօգնության բուժքույր

    ●ընդունարանի բուժքույր

    ●տեղամասային բուժքույր

Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր

   ա) տիրապետում են գրական հայերենին

   բ) ունեն միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն

   գ) բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

   ա) դիմում (մրցույթին մասնակցելու համար)

    բ) մեկ լուսանկար 3x4 չափսի

    գ) աշխատանքային գրքույքի պատճենը

    դ) ինքնակենսագրություն

    ե) անձնագրի, դիպլոմի, մասնագիտական վերապատրաստումների պատճենները

    զ) կադրերի հաշվառման թերթիկ(լրացված)

    է) տեղեկանք մշտական բնակության վայրից

    ը) մեկ արագակար:

   Դիմումները ներկայացնել մինչև 2014թ. մարտի 6–ը՝ ժամը 12:00 ներառյալ: Մրցոյթը տեղի կունենա  ՙՏաշիրի բժշկական կենտրոն՚ ՓԲԸ-ում 2014թ. մարտի 11-ին ժամը 11:00-ին:

  Հասցեն՝ ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի 3, հեռախոս(0254) 2-21-16:
Комментарии: 0 Просмотры: Группа: հայտարաւոթյուններ