Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@

"Տաշիրի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ի Կառավարման խորհրդի կազմ

Հ/Հ Անուն Ազգանուն      Աշխատավայր     Պաշտոն      Կարգավիճակ  
1    Պողոսյան Ռուզաննա Լոռու մարզպետարան  ՀՀ ԼՄ աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ անկախ
2 Բեգջանյան Արտավազդ Լոռու մարզպետարան  ՀՀ ԼՄ աշխատակազմի ֆինանսական սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունում` որպես գլխավոր մասնագետ անկախ
3 Չալաբյան Վալիկո
"Տաշիրի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ Տնօրեն
գործադիր
4 Մկրտչյան Ալլա "Տաշիրի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ Փոխտնօրեն
գործադիր
5 Աղեկյան Հայկ "Տաշիրի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ Բժիշկ մանկաբարձ գինեկոլոգ
ոչ գործադիր

 

 

27.11.2012
Просмотров (402)